Skip to content

Mikäli muuton tai muun työsuorituksen aikana – kaikesta huolellisuudesta huolimatta – rikkoontuu irtaimistoa, kannattaa korvausta kysyä ensin omasta vakuutusyhtiöstä.

Vakuutusyhtiötä on hyvä informoida muuttopäivästä etukäteen. Usein pelkkä ilmoitus riittää. Mikäli siirrettävissä tavaroissa on erityisen arvokasta tai herkästi rikkoontuvaa tavaraa, suosittelemme kysymään omasta vakuutusyhtiöstä erillistä muuttovakuutusta.

Reklamaatio

Vahingosta on tehtävä kirjallinen reklamaatio Suomen Pakukuljetukselle 7 (seitsemän) päivän kuluessa. Ellei näin ole menetelty, Suomen Pakukuljetuksella ei ole korvausvastuuta.

Asiakkaan vastuu

Jos siirrettäviä tavaroita ei ole pakattu asianmukaisesti, eivät vahingot kuulu korvauksen piiriin. Asianmukaisella pakkaamisella tarkoitetaan tavaroiden pakkaamista Suomen Pakukuljetuksen muutto-ohjeiden mukaisesti.

Asianmukainen pakkaaminen on aina asiakkaan vastuulla ellei asiasta ole kirjallisesti toisin sovittu. Huonon suojaamisen takia naarmuuntuneita huonekaluja ei korvata.

Lattioiden ja vastaavien pintojen suojaaminen muuton tai muun työsuorituksen ajaksi on aina asiakkaan vastuulla ellei toisin ole sovittu.

Suomen Pakukuljetuksen työntekijöiden ja asiakkaan on selkeästi pystyttävä yksilöimään tapahtuma (vahinko/ törkeä huolimattomuus), joka on johtanut tavaroiden tai kiinteistöjen vaurioitumiseen. Mikäli molemminpuolista yksilöimistä ei voida tehdä, ei vahinko ole korvauksen piirissä.

Vakuutukset muuttoa varten

Paras vakuutus on asiakkaan oma kotivakuutus. Usein pelkkä ilmoitus muuttopäivästä omaan vakuutusyhtiöön on riittävä.

Kuljetusyhtiön vastuu

Suomen Pakukuljetuksen korvausvastuu siirrettävälle irtaimistolle aineutuneista vahingoista perustuu lakisääteiseen tiekuljetusvakuutukseen. Palveluun sovelletaan Logterms 2008 yleisiä kuljetus- ja logistiikkapalveluehtoja. Ehdot on saatavilla esim. tästä.

Tiekuljetuslain mukaan kuljetusyhtiön vastuu on rajoitettu (20 €/kg).